Hypokaustové krby

Hypokaust je znám již z dob starého Řecka a v současné době se dostává do popředí díky novým technologiím a vynikajícím materiálům. Konstrukce hypokaustu je poměrně prostá a logická, ale žádá si hodně materiálu pro správné fungování. 

Výhody:

 • Sálavé teplo
 • Tepelná pohoda
 • Přikládání dvakrát až třikrát během dne
 • Velmi dlouhá doba sálání tepla
 • Výborné řešení vytápění pro dvoupodlažní domy
 • Nejčistější druh topení
 • Splnění emisních hodnot
 • Nízká spotřeba dřeva

Nevýhody:

 • Komplikovaná aplikace do atriových domů
 • Poměrně vysoké pořizovací náklady
 • Nevhodné pro okamžité zatopení v místnostech

Pro lepší představu, jak to vlastně funguje, máme k dispozici modelové schéma:

Hypokaustuv krb